Vad är Green Key?

Green Key är en internationell hållbarhetscertifiering för turism- och fritidsbranschen. Företag som erhåller märkningen uppfyller en mängd kriterier inom miljö och hållbarhet och arbetet med att minska miljöpåverkan pågår ständigt.

Detta innebär bland annat att vi:

  • är Kranmärkta och använder endast lokalt kranvatten
  • städar miljövänligt
  • sorterar och återvinner avfallet
  • effektiviserar el och vattenförbrukningen
  • väljer lokalproducerade och ekologiska produkter.

Vi arbetar aktivt för att skydda miljön. Vår långsiktiga vision är att all vår verksamhet ska finnas inom ramarna för våra hållbarhetsprinciper. Det är ett arbete som vi gör tillsammans med vår personal, våra gäster och våra leverantörer varje dag. Tillsammans hjälps vi åt att öka medvetenheten om miljöskydd. Vi är övertygade om att alla företag – även vi själva – behöver ta sitt ansvar för ett hållbart samhälle.

Hjälp oss att bli bättre!

Som gäst kan du vara en del av vårt arbete och hjälpa oss att bli ännu bättre. Gemensamt kan vi minska användningen av våra resurser och öka medvetenheten om miljö och hållbarhet.