Utsmyckningar

Ålands närhet till havet har inspirerat de tre konstnärer som utformat konstverk enkom för Alandica Kultur och Kongress.

Inspirationen har tagit sig helt olika uttryck och konstverken i olika tekniker och material bidrar till att göra Alandica till en ännu mer spännande och levande byggnad.

Konstnärerna bakom de tre konstverken, Satu Kiljunen, Rita Jokiranta och Keathy Ericsson-Jourdan, är antingen födda eller bosatta på Åland.

Swing

Det första som besökaren möter är utekonstverket Swing av Satu Kiljunen. Swings mjuka och böljande vågformer skapar en dynamisk kontrast till byggnadens kubistiska form. De två höga aluminiumplåtarna är böjda i en öppen S-form och de har målats med miljontals små punkter i både en kall och en varm färgskala.

Satu Kiljunen, som studerat vid Bildkonstakademin Helsingfors och som var professor i konstnärlig forskning vid samma institution 2000-2003, är numera bosatt i skärgårdskommunen Kökar i Ålands sydöstra hörn. Som medlem och regissör i den experimentiella gruppen Jack Helen Brut deltog hon i många internationella teater- och konstfestivaler. Hon fick statens femåriga stipendium 1995 och 2007.

Passage

I den stora salen pryds ridån av fotokonstverket Passage av Rita Jokiranta. Skymningsvågorna i blått och svart inger lugn men är samtidigt levande och skapar förväntningar – vad händer härnäst? Också Passage knyter an till Ålands plats vid havet – det vida hav som sammanlänkar hela världen.

Bildkonstnären Rita Jokiranta bor och arbetar i Mariehamn och Stockholm. Hon använder oftast foto och video som media men arbetar även med ljus. Hon haft flera privat- och grupputställningar i Finland och Europa och har erhållit Litorina Baltic Art Award i Norrtälje 2005 samt arbetsstipendier från Svenska Kulturfonden och Statens fotokonstkommission.

Charta Alandica

I den stora ljusa entréfoajen hänger Charta Alandica som skapats av Keathy Ericsson-Jourdan och Christophe Jourdan. I denna kubistiska och självlysande jordglob har Åland en central plats. Charta Alandica minner om Ålands tradition som ett sjöfararrike med kontakter över hela världen och det moderna formspråket i konstverket binder ihop historien och nutiden.

Keathy Ericsson-Jourdan är född på Åland och bor i Stockholm sedan 1961. Hon utbildade sig på textillinjen vid Konstfackskolan och använder olika konstformer i sina verk men grunden är olika textila uttryck. Hon har deltagit i ett flertal utställningar, finns representerad på museer, företag och institutioner och har erhållit flera stipendier. Sonen Christophe Jourdan är designer och varumärkesstrateg med utgångspunkt både på Åland och i Stockholm.