Konferens och möte

Alandica Kultur och Kongress är en utmärkt mötesplats.

Åland är lättillgängligt och smått exotiskt oavsett om deltagarna kommer från öster eller väster. Med sitt centrala läge i Mariehamn går det snabbt för mötesdeltagare att ta sig från färjhamn och flygplats till Alandica.

I Alandica finns utrymmen som passar från 10 upp till 600 personer. Den tekniska utrustningen håller hög standard och våra utrymmen för pauser och fri samvaro är vackra och inspirerande. Den luftiga foajén blir en vacker inramning till pausserveringen.

Hybridmöten

Pandemin påverkade vårt sätt att mötas dock har vårt behov av att kommunicera och mötas inte försvunnit. Det är viktigt för fortsatt samtal med kollegor, partners och kunder. Det är även viktigt för fortsatt utveckling och nya projekt. 

Hybridmöten är en kombination av ansikte-mot-ansikte- och virtuellt mötesdeltagande med videokonferensteknologi. Medan ett antal mötes-/konferensdeltagare befinner sig i ett fysiskt möte t ex på Åland, sitter en annan grupp deltagare utspridda i sina arbetsrum, kontor, hemma etc där de under den rådande situationen har möjlighet att aktivt delta i kommunikationen.  

Alandica Kultur och Kongress har modern utrustning för att hålla alla typer av evenemang över internet. Samtidigt som huset erbjuder mångsidiga lösningar för fysiska möten. 

Intressant alternativ för ditt nästa möte?