Åland Convention Bureau

Åland Convention Bureau (ÅCB) är specialiserade på konferenser, kongresser och evenemang.

ÅCB ger neutral och kostnadsfri konsulthjälp till alla som planerar att anordna nationella eller internationella konferenser på Åland. I ÅCBs styrgrupp sitter representanter för de tio viktigaste mötesanläggningarna på Åland.

ÅCB hjälper till med allt frå:n första kontakt och visningar till heltäckande offerter på konferenser, boende, kringaktiviteter och måltider. I vårt nätverk kan vi ta emot allt från 20 till 2 000 personer. 

ÅCB hjälper arrangörer att:

  • kartlägga gruppens behov tillsammans med arrangören och vad vi på Åland kan erbjuda som passar in i kraven.
  • preliminärboka anläggningar och logi.
  • skissa och planera mötesprogram och tilläggsaktiviteter.
  • bistå vid budgetering för ditt evenemang.
  • ordna marknadsföringsmaterial i önskat format för att presentera Åland som mötesort.

Tag kontakt och läs mer om Åland Convention Bureau på www.visitaland.com/acb