Brunchkonsert

Kategori: 

konsert

Pris (Summa): 

22€

Plats: 

Foajén

Datum: 

Saturday, 14 August, 2021 - 10:30

Information: 

Brunchkonsert med samtal om Ålands 100 år av självstyrelse samt musikens betydelse för nationell frihetssträvan och identitet
Helen Grime (f. 1981): Romance
Ella Adaiewsky (1846-1926): Berceuse Estonienne
Rita Strohl (1865-1941): Solitude
Folkmusik

Markku Suksi (professor i offentlig rätt), Pirkko Moisala (professor emerita i musikvetenskap och musikantropologi) Cecilia Zilliacus (konstnärlig ledare), Siv Ekström (spelman), Bengt Forsberg (pianist), Matleena Nyman (pianist), Linda Suolahti (violinist), Kati Raitinen (cellist)

Konsertens längd: 2h

Biljettpris: (inkl en serviceavgift om 2 €)
Normalpris: 22 € inkl brunch
*'Rabatterade biljetter endast över disk
Biljetter byts eller återlöses ej**