Vård i Livet och Döden

Arrangör: 

Vård i Livet r.f.

Datum: 

fredag, 22 november, 2019 - 14:30

20-ÅRS JUBILEUM OCH BOKUTGIVNING

Föreningen Vård i Livet – 20-årsjubileum

den 22 november 2019 kl. 12:00 i Alandicas auditorium

för personal inom sjukvård och äldreomsorg

12:00

Evenemangs öppning med musikaliskt inslag

Välkomsthälsning

12:20

”En dag ska vi dö – men alla andra dagar ska vi leva”. Om mening och livskvalitet i livets slutskede. Festtalare prof. i palliativ vård Peter Strang, Sverige

13:30

Presentation av boken ”Vård i livet och döden”, verksamhetsledare Raili Hake

14:00

Kaffeservering samt bokförsäljning                         

Förhandsanmälning fram till och med 15.11 samt information: raili.hake@vardilivet.ax 

Deltagaravgift: 25€

+ 358 408 346 65/ Raili Hake

----

UTGIVNING AV BOKEN

”VÅRD I LIVET OCH DÖDEN”

Hur vill vi dö? Vill vi dö över huvud taget? Kanske inte, men det är oundvikligt eftersom vi lever. Vi skjuter eventuellt hela tanken ifrån oss eller så hoppas vi att döden kommer medan vi sover lugnt i vår säng.

Det går inte alltid så. Många av oss tvingas kämpa i månader, kanske år, mot sjukdomar som gör oss hjälplösa och beroende av andra. Men det behöver inte leda till att vi mister vår människovärdighet.

Föreningen Vård i livet r.f. sköter människor nära döden. I den här boken berättar vi hur vi bemöter de sjuka, hur vi tar hand om de anhöriga, hur vi försöker hjälpa en döende att leva värdigt ända fram till slutet.

Boken förmedlar också patienters, anhörigas, vårdares och läkares berättelse om hur de ser på vård I livets slutskede.

Och boken är definitivt ett inlägg i eutanasidebatten...

Presentation av boken Raili Hake, redaktör

Eurytmiterapeut Raili Hake är en av grundarna av Föreningen Vård i livet r.f. Hon är föreningens mångåriga verksamhetsledare och har varit aktiv vid utbildningen av frivilliga stödpersoner. Hon verkar också själv som stödperson.

Utgiven av Föreningen Vård i Livet

Kostnad 25€, tacksam för kontant betalning

Välkommen